Тема броја

Слепе тачке српског правосуђа

Адекватно спровођење казнене политике и јасно дефинисан и функционалан казнени систем умногоме рефлектују и стабилност и поверење у институције једне земље. Тако и информација да грађани Србије немају поверења у борбу против корупције, коју је објавио Глобални барометар корупције у октобру, није у јавности наишла на чуђење. Ово је други текст Журналистовог серијала „Како поправити …

Continue Reading