Србија

Шабац: Гласно против неправде

На ветрометини промењених партија, грађанских револуција, година транзиције, смена функционерских фотеља, један од ретких који је поштеђен владајућег СНС-а, центар Мачванског округа који стоји на обали Саве – град Шабац. Владајућа странка у Шапцу је Заједно за Србију (ЗЗС), чији је члан градоначелник Небојша Зеленовић.

У Oсновној школи за децу са посебним потребама „Свети Сава“ у Шапцу, већ неколико недеља настава не тече под нормалним околностима. Већина запослених штрајкује не одржавајући наставу, а не мањка им ни подршке родитеља деце која похађају ову школу. Разлог томе је недавно именована в. д. директорка школе Александра Урошевић коју је Министарство просвете, науке и технолошког развоја поставило на ову функцију, како тврди оштећена страна, на незаконит и нестандардан начин. У законски штрајк ступило је више од половине просветних радника основних школа који су чланови четири репрезантативна синдиката.

Према изворима N1 телевизије, председница штрајкачког одбора Елена Ђурђевић изјавила је да је Александра Урошевић кршила све норме понашања, да је врло дискутабилних моралних и професионалних карактеристика и најважније, да је то републички просветни инспектор и потврдио.

Утврђено је и да је кршила правила радне дужности, фотокопирајући и износећи документацију о ученицима из школе. Наставници оптужују Александру Урошевић да их је уцењивала и претила им и да је, као дефектолог у настави, занемаривала децу. Због свих ових разлога, наставници и родитељи буне се против одлуке да Александра Урошевић буде именована за в.д. директорку. Поводом ове ситуације, неколико пута обраћало се надлежним органима.

Стручна сарадница ОШ „Свети Сава“ Јелена Мањенчић потврђује за Журналист да је просветни инспектор утврдио да је директорка начинила тежу повреду радне обавезе, која се иначе санкционише дисциплинским поступком, па чак и суспензијом са радног места. Међутим, она није кажњена сразмерно ономе што је учинила, из разлога непознатог школском одбору, који се и противио неадекватној одлуци.

„Добила је само опомену. Стиче се утисак да ју је бивша директорка, из само њој познатих разлога, све време штитила“, наводи Мањенчић.

Коментари родитеља на рад бивше дефектолошкиње, као и на њен начин третирања деце, такође су негативни и потврђују став наставника. И о томе, према речима Јелене Мањенчић, обилује школска документација, а најпознатији је случај туче два ученика на њеном часу. Наиме, то су ученици са сметњама у развоју и они захтевају непрестани надзор, који им Урошевић није пружила, иако је у том тренутку било свега петоро деце у учионици.

Са друге стране, Александра Урошевић је, поводом ове ситуације, за N1 изјавила да пропуста у њеном раду није било и наводи да се њене колеге служе различитим механизмима не би ли се тренутне радње зауставиле. Она каже да овакве ситуације нису реткост у тој школи, као и да она није „ни прва ни последња која у овој установи пролази кроз неку врсту линча“.

Ставови А. Урошевић косе се са тврдњама њене колегинице Мањенчић која објашњава да она има обимну документацију о вређању и омаловажавању у школској архиви, на шта су се запослени у неколико наврата жалили и тражили заштиту.

„Ми, запослени, писали смо апеле, захтеве за реаговање директора, јер смо били лично и професионално угрожавани појединачно и на заједничким састанцима“, каже Мањенчић и додаје да је Урошевић често користила и тешке породичне ситуације запослених како би их вређала и унижавала.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као орган државне управе, према Информатору о раду, међу своје надлежности убраја инспекцијски надзор, као и старање о јавним службама. Поменуте надлежности тичу се контроле спровођења закона и изрицања мера у односу на резлутате надзора, као и бриге о одвијању рада јавних служби према закону:

Министарство, као орган државне управе, решава у управним стварима и доноси управне акте. Решава о жалбама и ванредним правним средствима на управне акте које је донело Министарство или имаоци јавних овлашћења, према закону;

– инспекцијски надзор – инспекцијским надзором Министарство испитује спровођење закона и других прописа непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица и, зависно од резултата надзора, изриче мере на које је овлашћено;

– старање о јавним службама – Министарство, као орган државне управе, стара се да се рад јавних служби одвија према закону, односно, врши послове и предузима мере на које је овлашћено законом.

(Информатор о раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја, РС)

Према документу које је портал „Подринске“ објавио 19. јануара, штрајк је, након више недеља, окончан решењем министра Младена Шарчевића, где је Катарина Томић, дипломирани музичар, изабрана за нову директорку. Тиме је случај штрајка наставника из ОШ „Свети Сава“ решен. Образложење или докази о незаконском раду Александре Урошевић не постоје јавно, али је Министарство на иницијативу запослених уважило жалбе и именовало другу директорку.

Јелена Мањенчић каже како је атмосфера у школи тренутно добра и да се запослени враћају својим свакодневним обавезама и активностима: „Александра Урошевић се вратила у одељење у ком је била, односи запослених са њом нису најбољи, али су сви остали запослени врло сложни“.

Оваква ситуација, са врло брзим и правди наклоњеним завршетком, јесте један од ретких светлијих примера вршења дужности надлежних органа и министарстава у Србији. На неки начин, ово разрешење улива осећај да су неправде у државним установама решиве и да се глас грађана чује.

Leave a Reply